சனி, பிப்ரவரி 22, 2014

நாய்கள் விற்பனைக்கு

கூண்டுக்குள் விடப்பட்ட நாய்
வாலாட்டிக்கொண்டே இருந்தது
எஜமானனைக் கண்டுபிடிக்க..