சனி, பிப்ரவரி 11, 2012

ஈர்ப்பு

உனது ரசனைகள்
அற்புதமேயானாலும்
அது என்னைக் கவரவில்லை
உன் கவனம் அதில் 
இருப்பதால்...

சக்கரையோடு

ஹார்லிஃக்ஸ் 
நெஸ்டம்
ஓட்ஸ்
கல்ஷியம் பால்
இஞ்சி தேன் கலவை
பார்லி பவுடர்
சாக்லட் பவுடர் (மிலோ)
ஜப்பான் டீ
எழுமிச்சைச் சாறு
எல்லாம் அப்படியே இருக்கும்
சக்கரையோடு காப்பி மட்டும் 
அடிக்கடி தீர்ந்துபோகும்.

காதல் கடிதங்கள்

புதிர்
நான் வாசித்த 
முதல் காதல் கடிதம்
உனதல்ல, அது எனக்கும் அல்ல

மர்மம்
எங்கு வைத்தாலும்
கண்டுப்பிடிக்கப்படுவது
காதல் கடிதங்களே...

பயம்
அப்பா பயம்
அம்மா பயம்
சித்தப்பா மாமா 
பயமில்லாமல்இருந்திருந்தால்
இன்று உன் கடிதங்கள்
அழகான கவிதைத் தொகுப்பாகியிருக்கும்

சுணக்கம்
முகவரி கேட்டு 
முடிவுறாத
நம் காதல் கடிதங்கள்

கலாச்சாரம்
நீ நேசித்து எழுதிய
முதல் காதல் கடிதம்
நான் வாசிக்காமலேயே....

பயிற்சி
நான் எழுதிய
முதல் காதல் கடிதம்
உனக்கு அல்ல, அது எனக்கு

உணர்தல்
தொலைத்து விட்டேன்
காதல் கடிதங்களை
ரகசியமாக வைத்திருக்கிறேன்
உன் நினவுகளை.

இல்லாமை
இங்கே கடிதங்கள்
உண்மைதான்
நீ என்பது
யார்?