செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 14, 2012

மெயிலில் வந்தது

ஆயிரம் கதைகள் சொல்லும் படம்


நன்றி: பாலகோபாலன் நம்பியார்.

மாறாத தமிழ்


அதே இடம்
அதே கரும்பலகை
அதே நாற்காலி மேஜை
அதே அறை
அதே பாணி
அறியாத மாணவர்கள்
மாறிப்போன ஆசிரியர்கள்
மாறாத தமிழ்