வியாழன், ஜூன் 13, 2013

பாதிவழியில்

வாசிப்பில்;
பாதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட
என் புத்தகம்

எழுத்தில்;
பாதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட
என் கட்டுரை

ரசனையில்;
பாதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட
புதிய திரைப்படம்

உறவில்;
பாதி வழியிலே
பரிதவிக்கும்
நம் காதல்....

எல்லாவற்றையும்
முடிவுக்குக் கொண்டு வர
பாதி வழியிலே
விழிபிதுங்கி நிற்கும் நான்...