செவ்வாய், பிப்ரவரி 28, 2012

தொடர்கதை

மழை பெய்வது
ஒரு வர்னனை

காற்று அடிக்கிறது
என்பதற்குச் சில
எடுத்துக்காட்டுகள்

சுட்டெரிக்கும்
சூரியனுக்கு
ஒரு வசை

கடல் அலைகளுக்கு
ஒரு விளம்பரம்

பிச்சைக்காரியின்
ஓட்டைச் சட்டைக்கு
ஒரு அறிமுகம்

பனியில் நனைந்த
மலருக்கு
ஒரு விளக்க உரை

புடவை கட்டிய
பெண்ணுக்கு
ஒரு வர்னனை

மழலையின்
அழுகைக்கும் சிரிப்புக்கும்
ஒரு அங்கீகார வாசகம்

குரைக்கும் நாயின்
குரலுக்கு
கணைக்கும் குதிரையின்
குளம்படிக்கும்
ரு உவமை

பறக்கும்
குருவிகளுக்கு
ஒரு வியக்கியானம்

தும்முவது
துப்புவது
கொட்டாவி
கெட்டாவி
எச்சில்..என எல்லாமே

இதில் எதுவுமே
இல்லாததால்
எனது கதைகள்
எப்போதுமே
குட்டிக் கதைகள் தான்..!!கடத்தல்

மலம் கூட
உட்கொள்ளப்படுகிறது
போதை மாத்திரையாக
வெளிவரும் போது

ஏற்றுக்கொள்ளல்

என்னை நீ
எனக்காகவே
ஏற்றுக்கொள்ளும்போது
நான்
நானாகவே
பரிணமிக்கிறேன்