திங்கள், ஜூலை 09, 2012

விசிலடிச்சான் குஞ்சுகள்

ஒத்திகை

கனவிற்கு ஒத்திகை
பார்த்த பின்
விரைவாகவே வருகிறது
உன் நினைவோடு கூடிய
உறக்கம்

%%%%%%%

விசிலடிச்சான் குஞ்சுகள்

மரத்திலிருக்கும் குருவிகளை
`ஈவ் டீசிங் சட்டத்தில்
சிறையில் போடுங்கள்
கிளைகளில் மறைந்துகொண்டு
தினமும் விசில் அடிக்கிறன
என்னைப்பார்த்து...

%%%%%%%

நன்றியாய்..

அதிக உஷ்ணத்தில்
அசைகின்ற என் செடிகள்
நான் ஊற்றிய நீருக்கு
நன்றியாய் தென்றலை வீசிக்கொண்டு...


%%%%%%%

தவிப்புகள்

தவணை முறையில்
வராதே...
தவிப்புகள் கூட 
காலாவதியாகிறது

%%%%%%%

லவ்

ஐ லவ் யூ
சொன்ன அடுத்த வினாடி
அவனே உலகமகா
மன்மதனாகிறான்
அவளின் பார்வையில்..

%%%%%%%%

பின்நவீனத்துவம்

உன் காதலிக்காக
நீ வரைந்த ஓவியத்தை
நானும் காண்கிறேன்
நவீன ஓவியமாக

%%%%%%%%

பதிலுக்காக

எதற்குமே விடைகொடுக்காமல்
கேள்வியாகவே இருக்கின்றாய்
உன்னை நான் தொடர்கிறேன்
என்பதற்காக!!

%%%%%%%%%

கவிக்கரு

உன்
கருவை சுமக்கிறேன்
பிரவத்திற்காக அல்ல
பிறக்கப்போகும் படைப்பிற்காக..!

%%%%%%%%

நான்

என்னை நீ
எனக்காகவே
ஏற்றுக்கொள்ளும்போது
நான்
நானாகவே
பரிணமிக்கிறேன்

%%%%%%%%

எப்படிச்சொல்வேன்

என்ன சொல்ல
எப்படிச் சொல்ல
நீ இல்லாத பொழுது
நல்ல பொழுதாய் அமைய
இறைவனிடம் வேண்டியும்
புரோஜனமில்லாமல்

%%%%%%%

திணறல்

நீரில் மூழ்க மூழ்க
உயிரின் முட்டைகள்
மேலெழுவதைப்போன்ற ஓசையில்
உன்னை அழைக்கிறேன்
பிரிவின் வலியை
நெஞ்சில் அமுக்கிக்கொண்டு

%%%%%%%%

பூக்கின்ற

சொல்வதை ஏற்கிறேன்
பயிற்சியில் போதனைகள்
இலக்கனத்தோடு யாப்போடு..
எளிதல்லவே
உனது பாணி எனக்கு வருவது..!
நீ சிகரம் தான்,
இமயம் தான்
எனக்கு மாலைகள் வேண்டாம்
என் மனதில்
உன் நினைவில் பூக்கும்
ஒரு மலர் வேண்டியே
உன் பின்னே நான்..

%%%%%%%%