புதன், ஆகஸ்ட் 29, 2012

Latest photos from Mars Rover

The Mars rover Curiosity has sent some spectacular new images to Earth, giving a detailed view of the landing site in Mars Gale Crater and the surface of the red planet.  NASA’s Jet Propulsion Laboratory, mission control for the project, put them together in a giant mosaic.






ஓணம் ஆஷாம்ஷகள்

பிரதமம் செய்ய
வருத்த பாசிப்பயிர் இருக்கு
சேமியா இருக்கு
ஜவ்வரிசி இருக்கு
தேங்காய் இருக்கு
கருப்பட்டிச் சீனி இருக்கு
முத்திரி உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு
நெய் இருக்கு
பால் வாங்கிக்கலாம்
சுக்கு ஏலக்காய் இருக்கு
எந்த அக்காவைக் கூப்பிட?
பாயாசம் வைக்கனும்?


பொழுது போக்கு

பொழுது போகவில்லை
உன் காதல் கதை வேண்டும்..

உன் மேல் அவன்
உயிராக உள்ளானா?

எப்படியெல்லாம் உன்னைக்
கொஞ்சுகிறான்?

அன்று திட்டிய போது அழுதாயே,
என்ன சமதானம் சொன்னான்?

நீ இல்லையென்றால்
உயிர் வாழ முடியாது என்றா?

நீயும் அதை தானே
சொன்னாய் அவனிடம்?

வயது ஆக ஆக
உன்னின் அழகு கூடுகிறது என்றானே!
பிறகு என்ன சொன்னான்?

வர்ணிக்க வார்த்தைகளே
இல்லையென்றா?

உனக்காக உயிரையே
கொடுப்பானா?

சாப்பிடும் போதும்
அவனையே நினைக்கின்றாயா?

அவனும் தானா...??

அவனை நீ
உயிர் என்பாயா?
ஆத்மா என்பாயா?
ஜீவன் என்பாயா?

அவன் உன்னை என்னவென்பான்?
சிலை?
சிற்பம்?
தேவதை?

ச்சே, இன்று கதையே இல்லை
பொழுது போக்க..

அவளும் வேலைக்கு வரவில்லை
குழந்தைக்கு சுகமில்லை..

அவன் ஊரிலேயே இல்லை
மனைவிக்குப் பிரசவமாம்..!