திங்கள், அக்டோபர் 22, 2012

பற்று

நாம் தான்
Breakfast
Lunch
Dinner
supper, என
உணவுவேளைகளைப் பிரித்து வைத்துள்ளோம்
தமிழர்கள்
காலை உணவு
மதிய உணவு
இரவு உணவு
என்று மட்டுமே சொல்வார்கள்
நம் மொழியே சிறந்தது
ஒரு ஐரோப்பியனும்
எங்கோ ஒரு மூலையில்
மொழிப்பற்றை பறைசாற்றலாம்.