திங்கள், ஜனவரி 23, 2012

நிபந்தனைகள்

தொலைப்பேசி எண்கள்
கிடைத்த மறுநிமிடம்

அழைந்தால் !
எடு.
எடுத்தால்!
பேசு.
பேசினால்!
கூடுதலாக
கூடினால்
தொடர்......
தொடர்ந்தால்
வம்புதானே!?
ஏன் வம்பு!
அதனால்
எண்களின் வரிசையில்
ஒரு எண்
தவறாக....

1 கருத்து: