புதன், மார்ச் 07, 2012

கூலி

சலவை செய்யும் போதெல்லாம், 
அவரின் பாக்கெட்டுகளிலிருந்து 
கிடைக்கப்பெறும் 
சில்லரை காசுகளும் 
நனைந்த நோட்டுகளும் 
எனக்குக் கூலி கொடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது 
பல வருடங்களாக.

1 கருத்து: