சனி, செப்டம்பர் 22, 2012

ராட்டினம்

நேற்று இரவு ராட்டினம் என்கிற ஒரு படம் பார்த்தேன்.. ஆஹா போட வைத்த படம். அழகான காதல் போல் காட்டி, அதை இறுதியில் நாமெல்லாம் வெறுக்கும்படி செய்துவிட்டார் அந்த இயக்குநர். அந்த முதியவரின் இறுதிக்கண்ணீர் பல கதைகள் சொலதைப்போல..அற்புதம். - ஏன் சொல்கிறேனென்றால், மனதைக்குடையும் ஒரு கதை, பொழுதுவிடிந்தும் மனதைவிட்டு அகலவேயில்லை.

1 கருத்து: