செவ்வாய், அக்டோபர் 09, 2012

அலைகரை

உன் நினைவுகள்
அவ்வப்போது வந்து வந்து மோதுகிறது
நீ என்ன கடலலையா
அல்லது, நான்தான் கரையா?

7 கருத்துகள்: