சனி, மார்ச் 09, 2013

நிசப்தம்

படார் என்று
பக்கத்தில் விழுகிறது பாறாங்கல்
இதயம் நின்று..
பின் துடிக்கிறது

எழுதிப்பார்க்கிறேன்
உன் நினைவுகளை
பிழையில்லாமல் வருகிறது எழுத்து
கணினி என்னை ஏமாற்றுகிறது
சிலவேளைகளில் 
உன்னைப்போல்

தடார் என்று
கதவு சாத்திக்கொள்கிறது
இதயம் நின்று..
மீண்டும் துடிக்கிறது

தொடர்கிறது உன்நினைவுகள்
யாருமற்ற இந்த தனிமையில்

மீண்டும் ஒரு சத்தம் வரலாம்
துடிக்காமலும் போகலாம்
இந்த இதயம்..

2 கருத்துகள்: