வெள்ளி, டிசம்பர் 30, 2011

அறிவிப்பாளர்கள்

மேடையில் அறிவிப்பாளர்
மற்றவர் பேசுகிறார்
மைஃக் அவரிடம் செல்கிறது
இவர் சிரிக்கிறார்
மைஃக்கை இவரின் வாயருகே வைத்துக் கொண்டு....
இவரின் சிரிப்பொலியையும்
நாம் கேட்கவேண்டும்
ஏன்னா, இவர் தான் அறிவிப்பாளர்..கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக